Δημοσιευμένο στην κατηγορία ΑΡΧΙΚΗ

Επίδοση Βαθμολογίας Β’ Τριμήνου Σχ.Ετ. 2020-2021

Επίδοση Βαθμολογίας Β΄  Τριμήνου Σχ. Ετ.  2020-2021

Δ.Σ. Μεταξάδων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με  την Υπουργική Απόφαση με αρ. Φ36/168674/Δ1/11-12-2020 (Β 5485), οι έλεγχοι προόδου Β ́ τριμήνου θα παραδοθούν στους γονείς/κηδεμόνες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

την Πέμπτη, 18-03-2021 .

Οι εκπαιδευτικοί της Α ́ και Β ́ τάξης  θα ενημερώσουν  τους γονείς- κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την πρόοδό τους μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή μέσω τηλεδιάσκεψης .

Με την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων με φυσική παρουσία, θα παραδοθούν οι έλεγχοι προόδου εντύπως, εσώκλειστοι σε φάκελο, στους μαθητές και στις μαθήτριες.

 

Το Διδακτικό προσωπικό                                                   H Διευθύντρια του Σχολείου