Εισαγωγή στα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά σχολεία

Η αίτηση για εισαγωγή σε πρότυπα, πειραματικά και εκκλησιαστικά σχολεία για το σχολικό
έτος 2023-2024 υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(gov.gr) χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του γονέα/κηδεμόνα ή τρίτου εξουσιοδοτημένου
ατόμου στην/στις σχολικές μονάδες επιλογής.
Για την υποβολή της αίτησης ακολουθείται η διαδρομή:
Αρχική / Εκπαίδευση / Εγγραφή σε σχολείο / Εισαγωγή στα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά
σχολεία
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από Παρασκευή 10.03.2023 και ώρα 14:00 έως και Δευτέρα
27.03.2023 και ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες στο:  https://blogs.sch.gr/dimmavrov/files/2023/03/Εγκύκλιος-για-εισαγωγή_Συμπληρωματική.pdf