Σχολική Αποστολή Ανακύκλωσης

Το σχολείο μας συμμετέχει στον διαγωνισμό ανακύκλωσης “Οι μεγάλοι – μικροί κυνηγοί” από την εταιρία ανακύκλωσης μπαταριών ΑΦΗΣ και την NoWaste21.

Paidakia intro

Παρακαλούμε, στηρίξτε την προσπάθειά μας για ένα καλύτερο μέλλον.

Εγγραφές μαθητών στην Πρώτη Τάξη 2023-2024

Εγγραφή μαθητών στην Πρώτη Τάξη

 

 

ΠΟΤΕ; Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των μαθητών που θα φοιτήσουν

στην Πρώτη Τάξη Δημοτικού Σχολείου κατά τη σχολική χρονιά  2023-2024 αρχίζουν την Τετάρτη 01 Μαρτίου  και λήγουν την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

ΠΟΙΟΙ Στην Πρώτη Τάξη Δημοτικού Σχολείου θα εγγραφούν υποχρεωτικά φέτος παιδιά που γεννήθηκαν από 1-1-2017   μέχρι και  31-12-2017
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α. Υποβάλλονται κατά την εγγραφή:
1 Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Θα  την  πάρετε  από  το Δημοτικό Σχολείο  και  θα  συμπληρώσετε τα απαραίτητα στοιχεία
2 Βεβαίωση παρακολούθησης  Νηπιαγωγείου Θα την πάρετε από το Νηπιαγωγείο στο τέλος του έτους.

Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό

 

3 Εμβόλια Φωτοτυπία των σελίδων εμβολιασμού του γαλάζιου βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή άλλο στοιχείο στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
4 Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (συμβόλαιο,  λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ,  κινητής τηλεφωνίας ή φορολογική δήλωση)
Β. Υποβάλλεται άμεσα ή μέχρι 11 Σεπτεμβρίου:
5 Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή Από κρατικό νοσοκομείο ή ιδιώτη παιδίατρο. Θα σας δοθεί το έντυπο με την εγγραφή
Γ. Απαιτείται για την εγγραφή:
6 Πρόσφατο Πιστοποιητικό Γέννησης Θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Σχολείο.
Δ. Πρόσθετα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
7 Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, σχετική ιατρική γνωμάτευση
8 Τυχόν διάγνωση από ΚΕΣΥ ή Αναγνωρισμένο Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο
9 Δικαστική Απόφαση ή Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης)
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α’ τάξη προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω

καθώς και πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένα

χωρίς τη δέσμευση της ημερομηνίας έκδοσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον Αναπληρωτή Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Μαυροβουνίου

στο τηλέφωνο 2381089526  από τις 8.00 ως τις 13.00 από 1-20/03/2023

 

 

Εμπλουτισμός νέου ιστολογίου

Η νέα χρονιά θα φέρει αλλαγές στην επικοινωνία και την εξωστρέφεια του σχολείου μας. Ο εμπλουτισμός του ιστολογίου ελπίζουμε να καλύψει τις ανάγκες της εκπαιδευτικής μας κοινότητας και να πληροφορήσει τον αναγνώστη άμεσα και με ακρίβεια.

Καλή πλοήγηση.