Πρόγραμμα ημέρας λήξης μαθημάτων

    Αγαπητοί/-ές  γονείς,

    Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.  Φ7/ΦΔ/73884/Δ1/23-06-2021 (ΦΕΚ Β΄2669) Υπουργική απόφαση,  

   Η επίδοση της βαθμολογίας του Γ΄ Διδακτικού Τριμήνου, καθώς και των τίτλων προόδου ή σπουδών των μαθητών/μαθητριών θα γίνει  αύριο, Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021, ημέρα λήξης των μαθημάτων, σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του κάθε παιδιού, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία γονέων και κηδεμόνων στη σχολική μονάδα.

   Λόγω των μέτρων προστασίας και των κανόνων προφύλαξης, σύμφωνα με τους οποίους λειτουργεί η σχολική μονάδα, αλλά και των  αναμενόμενων υψηλών θερμοκρασιών,  το πρόγραμμα της ημέρας ορίζεται όπως παρακάτω : 

08.00΄ :   Προσέλευση των μαθητών/μαθητριών όλων των τάξεων.

08.00΄- 08.45΄: [Στις τάξεις] Αποχαιρετισμός, επίδοση φακέλου με βαθμολογία, παραλαβή προσωπικών αντικειμένων και υλικών των μαθητών/-ριών.

08.45΄: Αποχώρηση μαθητών/-ριών των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Τάξεων.

 


   Θα ακολουθήσει τελετή αποφοίτησης των μαθητών/μαθητριών της ΣΤ΄, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του σχολείου μετά την αποχώρηση των άλλων τάξεων και θα την παρακολουθήσουν δύο (2) άτομα από την οικογένεια κάθε παιδιού, με υποχρεωτική τη χρήση μάσκας.

   Οι θέσεις των παρευρισκομένων θα είναι απόλυτα προσδιορισμένες και διακριτές, ώστε να  υπάρχει ικανή απόσταση από τις θέσεις των μαθητών/-τριών.


 

08.50΄: Προσέλευση γονέων/συγγενών μαθητών/μαθητριών ΣΤ΄ Τάξης .

08.50΄- 09.50΄: Τελετή αποφοίτησης.

09.50΄: Αποχώρηση γονέων/συγγενών.

10.00΄: Αποχώρηση μαθητών/μαθητριών ΣΤ΄ Τάξης