Εγγραφές μαθητών/μαθητριών στο Γυμνάσιο

    Για την εγγραφή στο Γυμνάσιο, κατά το επόμενο σχολικό έτος,  των μαθητών και μαθητριών  που φοιτούν φέτος  στην Έκτη (ΣΤ΄ Τάξη), οι γονείς/ κηδεμόνες  τους πρέπει να καταθέσουν στο Σχολείο μέχρι την Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου :

1. Υπεύθυνη Δήλωση μόνιμης κατοικίας   (εδώ)  και

2. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας της οικογένειας, στο οποίο θα αναγράφεται το όνομα του γονέα/κηδεμόνα.   Μπορεί να είναι αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος (π.χ. ΔΕΗ), νερού (ΔΕΥΑΘ), τηλεφωνίας (π.χ. ΟΤΕ), αντίγραφο μισθωτηρίου ή άλλο, από το οποίο θα διαπιστώνεται η διεύθυνση.

   Τα στοιχεία θα αποσταλούν από το σχολείο στη Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Βοιωτίας, η οποία είναι υπεύθυνη για τις κατανομές των μαθητών/μαθητριών  στα Γυμνάσια.