Συγκατάθεση γονέων για δημιουργία λογαριασμού στο Π. Σ. Δ. (Α΄ Τάξη)

    Αγαπητοί γονείς μαθητών και μαθητριών της Α΄ Τάξης,   Προκειμένου το σχολείο να προχωρήσει στη διαδικασία δημιουργίας μαθητικών λογαριασμών πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και τις υπηρεσίες του (Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, e-class κ.ά.), ζητούμε τη συγκατάθεσή σας και παρακαλούμε  να μας επιστρέψετε συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το συνημμένο έντυπο. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λήψη αρχείου