Εγγραφές μαθητών στην Α’ τάξη για το σχολικό έτος 2022-2023

Οι αιτήσεις εγγραφής στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν από την 01 έως και τις 20 Μαρτίου 2022. Αφορά τους μαθητές που γεννήθηκαν από 01/01/2016 έως και 31/12/2016.

Στο παρακάτω έγγραφο θα βρείτε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται.Λήψη αρχείου