Αναστολή λειτουργίας σχολείου στις 27-01-2022

Το σχολείο θα παραμείνει κλειστό και την Πέμπτη, 27/01/2022, με απόφαση της Δημάρχου, εξ αιτίας του πάγου που υπάρχει στον προαύλιο χώρο, ο οποίος καθιστά αδύνατη την πρόσβαση σε αυτόν.Λήψη αρχείου