Ανοιχτή διαδικτυακή συζήτηση για γονείς

Το «Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στην Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση [Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α] του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με τον Δήμο Ρεθύμνου – Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, ανακοινώνει την διοργάνωση Ανοιχτής Διαδικτυακής Συζήτησης για τους Γονείς με θέμα: “Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στα Σχολεία μας”
Στην Ανοιχτή Διαδικτυακής Συζήτηση μπορούν να λάβουν μέρος γονείς μαθητών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.
Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο  2 Μαΐου 6.00 μ.μ -7.30 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες σας παραπέμπουμε στον παρακάτω σύνδεσμο:

//www.edivea.org/el-parents.html#