Διδακτικό προσωπικό

Διευθύντρια Σχολείου

 • Βαρθολομαίου Χριστίνα

Εκπαιδευτικοί:

 • Καραμούτη Ανθή, Αλεξούδη Κωνσταντίνα, Α’ τάξη
 • Αναγνωστοπούλου Αθανασία,  Β’ τάξη 
 • Βασιλούδη Αφροδίτη, Γ’ τάξη   
 • Δουγά Ασπασία, Δ’ τάξη   
 • Ντιούδη Ευανθία,  Ε’ τάξη 
 • Πούλη Ειρήνη,  Στ’ τάξη  
 • Δετσιράπη Στυλιανή, Ειδική Αγωγή
 • Μανώλη Νικολέτα, Γυμναστική  
 • Χλή Ειρήνη, Αγγλικά
 • Καραγιαννίδης Γεώργιος, ΤΠΕ