Σχολικά μαθηματικά


          

Τρόπος επιλογής μαθητών, μαθητριών Όπως έχει ήδη δηλωθεί προηγούνται οι μαθητές ή οι μαθήτριες που το σχολικό έτος 2022-23 είχαν δηλώσει τον όμιλο, αλλά ήταν επιλαχόντες και επιλαχούσες μέχρι το τέλος του έτους και δεν τον παρακολούθησαν. Μετά επιλέγονται μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ γυμνασίου που δεν είχαν παρακολουθήσει τον όμιλο, το σχολικό έτος 2022-23. […]Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς