ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΠΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Λήψη αρχείου

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ / ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

  Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας …

Συνεχίστε την ανάγνωση

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΗ ΓΙΑ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΩΣ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΣΤΟ WEBEX

Λήψη αρχείου

Συνεχίστε την ανάγνωση