ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

14 Μάιος 2020

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι,  οι εγγραφές των μαθητών Α τάξης στα Δημοτικά , για το σχολικό έτος 2020-2021

Θα πραγματοποιηθούν από τις  15-29 Μαΐου 2020, καθημερινά από τις 10:00 – 13:00

Στην Α τάξη εγγράφονται όσα παιδιά έχουν γεννηθεί ΤΟ 2014.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών σας παρακαλούμε , όπως, επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση του Σχολείου μας, για ραντεβού εγγραφής.

  ( 2662051427 )

                                                     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αποδεικτικό κατοικίας ( λογαριασμός ΔΕΗ, Τηλεφωνίας, ενοικιαστήριο )
  2. Βιβλιάριο εμβολίων ( μπλε )

Ευχαριστούμε!!

Περιβαλλοντικές Δράσεις Α΄τάξη – Έπαινος Συμμετοχής σε Διαγωνισμό Ζωγραφικής

22 Απρίλιος 2020

Ένα μεγάλο μπράβο αξίζει στους μικρούς μας μαθητές της Α΄τάξης για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό ζωγραφικής της HELMEPA JUNIOR  με θέμα » Αγαπώ τον πλανήτη, το γαλάζιο μας σπίτι».

 

 

Οι έπαινοι συμμετοχής :

       

Eνημερωτικό υλικό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από το Υπουργείο Παιδείας

2 Απρίλιος 2020Λήψη αρχείου

 Λήψη αρχείου

 

 Λήψη αρχείου

 

 Λήψη αρχείου

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

23 Μάρτιος 2020

Η ασύγχρονη εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες
Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων. Ειδικά για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ ́
Λυκείου οι πλατφόρμες της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δύνανται να
αξιοποιηθούν παράλληλα και επικουρικά με την πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης του
ΥΠΑΙΘ.

Για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης, προτείνεται να
αξιοποιηθούν πληροφοριακά συστήματα, δίκτυα και εφαρμογές που έχει αναπτύξει το
ΥΠΑΙΘ όπως για παράδειγμα το e-class και η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me.
Μέθοδοι και εργαλεία που τυχόν έχουν ήδη αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται από τα
σχολεία και τους εκπαιδευτικούς για την ανάγκη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι
δυνατόν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται παράλληλα με όσα προτείνονται με το παρόν
έγγραφο οδηγιών.

Η επιλογή της πλατφόρμας που θα αξιοποιηθεί έγκειται στη διακριτική ευχέρεια του/της
κάθε εκπαιδευτικού. Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί και οι Διευθυντές των σχολικών
μονάδων θα υποστηριχθούν για την ψηφιακή πλατφόρμα e-me και για την ψηφιακή
πλατφόρμα e-class από τα αντίστοιχα κέντρα εξυπηρέτησης (Help Desk).

Ως προς τη διαδικασία για τη δημιουργία των ψηφιακών τμημάτων και την υλοποίηση της
ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επισημαίνονται τα εξής:

A. Τα βήματα για τη δημιουργία λογαριασμών και ψηφιακών τμημάτων

Βήμα 1

Με ευθύνη του Διευθυντή/τριας ενημερώνονται οι γονείς/κηδεμόνες μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάθε άλλου πρόσφορου μέσου:
α) για τη δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών/τριών στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση
β) για την πλατφόρμα που αξιοποίησε ο κάθε εκπαιδευτικός για την δημιουργία του
ψηφιακού τμήματος κοινοποιώντας τον σχετικό σύνδεσμο Link.
γ) για την εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019.
https://register.sch.gr/students/admins/studentsNew.php

Βήμα 2

Οι γονείς/κηδεμόνες, με ευθύνη του Διευθυντή, μεριμνούν για την εγγραφή των
μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Με την εγγραφή τους οι μαθητές/τριες
αποκτούν μαθητικό λογαριασμό ΠΣΔ μέσω του οποίου έχουν την δυνατότητα να
συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης στη σελίδα
https://register.sch.gr/students/ .

Βήμα 3

Οι μαθητές/μαθήτριες με την βοήθεια των γονέων/κηδεμόνων μετά την απόκτηση
λογαριασμού από το ΠΣΔ (από το πρώτο βήμα) εισέρχονται για μια φορά στην πλατφόρμα
που έχει επιλεγεί από τους εκπαιδευτικούς (από το Βήμα 4β)) ώστε στη συνέχεια να γίνουν
μέλη των ψηφιακών τμημάτων από τους εκπαιδευτικούς και τον Δ/ντή.
Βήμα 7. Ο Δ/ντής μετά την απόκτηση του λογαριασμού ΠΣΔ από τους μαθητές:
α) εισέρχεται στη σελίδα διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών που διαθέτει στο ΠΣΔ
https://register.sch.gr/students/admins/ , και
β) επιλέγει τους/τις μαθητές/τριες μίας τάξης και
γ) αποστέλλει τους λογαριασμούς ΠΣΔ των μαθητών/τριών της τάξης αυτής στον/ στους
εκπαιδευτικούς της τάξης που διδάσκει/ουν τα μαθήματα.

Βήμα 4

Οι εκπαιδευτικοί της τάξης συνδέονται στην πλατφόρμα επιλογής τους (e-me ή
eclass) χρησιμοποιώντας τον υπηρεσιακό λογαριασμό που έχει ο καθένας στο ΠΣΔ
(@sch.gr).
(σχετικές οδηγίες υπάρχουν εντός της σελίδας διαχείρισης μαθητικών λογαριασμών
https://register.sch.gr/students/admins/ ).

Βήμα 5

Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν το/τα ψηφιακό/α τμήμα/τμήματα στην πλατφόρμα
επιλογής τους (e-me ή e-class) και προσκαλούν σε αυτές τους/τις μαθητές/τριες με βάση τα
ονόματα χρήστη (usernames) που τους έστειλε ο Διευθυντής/τρια του σχολείου. Οι μαθητές
αποδέχονται τις προσκλήσεις και αυτομάτως εντάσσονται στο αντίστοιχο ψηφιακό τμήμα
του/των εκπαιδευτικών

Ενδεικτικά προτείνεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων το παρακάτω πλάνο:
Ενδεικτικό πλάνο ασύχγρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης:
 Ανάρτηση στο ψηφιακό τμήμα, με ευθύνη του/της εκπαιδευτικού, εκπαιδευτικού
υλικού, υλικού προς μελέτη, ασκήσεων – εργασιών κλπ.
 Μελέτη του υλικού από τους μαθητές/ριες, υποβολή ερωτήσεων προς τον/την
εκπαιδευτικό, λύση ασκήσεων και υποβολή των εργασιών/απαντήσεων προς τον/την
εκπαιδευτικό της τάξης σε προθεσμία που θα ορίζει ο εκπαιδευτικός.
 Αξιολόγηση των εργασιών και ασκήσεων από τον εκπαιδευτικό της τάξης και
αποστολή σε κάθε μαθητή/τρια μεμονωμένα σχετικής ανατροφοδότησης (με κάθε
πρόσφορο τρόπο, π.χ. μέσω της πλατφόρμας ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Για κηδεμόνες/γονείς/μαθητές/τριες, οδηγίες απόκτησης λογαριασμού για μαθητές
στο ΠΣΔ μπορείτε να βρείτε στη σελίδα   https://register.sch.gr/students/  

Για την ψηφιακή πλατφόρμα e-me πηγαίνοντας στη σελίδα https://e-me.edu.g

Οδηγίες για μαθητές/τριες για την e-me στο link «Αρχίζω με την e-me: Οδηγίες
βήμα-βήμα για μαθητές/τριες»
https://dschool.edu.gr/menoumespiti/assets/LetsStartWith_eme_StepByStep_Guid
elines4Studentsv1.0-Mar2020.pdf)

Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης της e-me είναι διαθέσιμο στο https://e-
me.edu.gr/s/eme/main/manual.html

5. Περαιτέρω πληροφορίες στο
https://www.youtube.com/channel/UC5KMcu8JVA1cijXEK8P4eIg/videos
και https://dschool.edu.gr/menoumespiti

 

Για την ψηφιακή πλατφόρμα eclass πηγαίνοντας στη σελίδα https://eclass.sch.gr/
επιλέγοντας τη Σύνδεση με λογαριασμό sch.gr
(πληροφορίες για την είσοδο στη σελίδα και οδηγίες για τα πρώτα βήματα στο
https://eclass.sch.gr/files/intro-student.pdf και στο
https://eclass.sch.gr/files/about.pdf

Αντιμετώπιση προβλημάτων – κέντρα εξυπηρέτησης – απομακρυσμένη βοήθεια
 Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί ή και οι γονείς/κηδεμόνες αντιμετωπίσουν
κάποιο πρόβλημα σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας επικοινωνούν με την ομάδα
ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της σχολικής τους μονάδας.
 Η ομάδα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της κάθε σχολικής μονάδας θα
συλλέγει μαζικά όλες τις ερωτήσεις και θα υποβάλλει ερωτήσεις προς το επόμενοεπίπεδο υποστήριξης, προς το Help Desk δηλαδή της πλατφόρμας e-me και το Help
Desk της πλατφόρμας eclass.

Στοιχεία επικοινωνίας Help Desk
1.Για την πλατφόρμα e-me δείτε τις σχετικές πληροφορίες και ενημερωτικά βίντεο στην
ιστοσελίδα https://dschool.edu.gr/menoumespiti και στην https://e-me.edu.gr ή στείλτε
ηλεκτρονικό μήνυμα στο support@e-me.edu.gr ή καλέστε στο 210 3350859 και 210
3350748
2. Για την πλατφόρμα eclass δείτε στην ιστοσελίδα https://eclass.sch.gr/info/manual.php ή
καλέστε στο 8011180181

Μαγειρεύουμε … νόστιμα τυρομπαλάκια!

3 Μάρτιος 2020

Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου οι μαθητές της Α΄και Β΄τάξης μεταμορφώθηκαν για λίγο σε μικροί μάγειρες και έφτιαξαν νόστιμα τυρομπαλάκια!

                                   

Aποκριάτικη γιορτή … !

3 Μάρτιος 2020

Την Παρακευή 28 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας αποκριάτικη γιορτή για τους μαθητές μας με την υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων!

Με πολλή φαντασία στις στολές, κέφι για χορό και διάθεση για παιχνίδι συμμετείχαν οι μαθητές μας στη γιορτή!

  Χορέψαμε!   

      Παίξαμε !

 

Προσπαθήσαμε και στο τέλος καταφέραμε να ρίξουμε την πινιάτα και να πάρουμε τα  κρυμμένα δώρα….!  

 

Στο τέλος πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός καλύτερης στολής!

Εκπαιδευτική επίσκεψη των τάξεων Δ΄ και Ε΄ στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του προγράμματος «Εμείς οι τυπογράφοι»

24 Φεβρουάριος 2020

Την Παρασκευή 21/ 02 οι μαθητές της Δ’ και της Ε΄ επισκέφθηκαν το Πανεπιστημιακό Μουσείου Ιονίου Πανεπιστημίου στο οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα «Εμείς οι τυπογράφοι».  Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μάθουν σχετικά με την εξέλιξη της τυπογραφίας αλλά και την πορεία του βιβλίου μέσα στον χρόνο.

Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Σαπωνοποία Πατούνη των τάξεων Α-Β-Δ-ΣΤ

24 Φεβρουάριος 2020

Οι μαθητές παρακολουθούν τη δημιουργία σαπουνιών….!                                                                                                                                  

Aγώνες Αθλοπαιδείας ποδοσφαίρου Δημοτικών Σχολείων Κέρκυρας 2019-2020

19 Φεβρουάριος 2020

Στιγμιότυπα από τη συμμετοχή του σχολείου μας στους Αγώνες Αθλοπαιδείας ποδοσφαίρου τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου. Συγχαρητήρια στους μαθητές μας για την εξαιρετική παρουσία τους!                                                                                                                                                                 

 

Σχολικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα 2020

13 Φεβρουάριος 2020

Μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου είχαν την ευκαιρία να πάρουν μέρος στο Σχολικό Σκακιστικό Πρωτάθλημα την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου.

Με πολύ ενθουσιασμό αλλά και την απαραίτητη συγκέντρωση εξελίχθηκαν οι παρτίδες σκάκι…!  Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές  για τη συμμετοχή τους, την προσπάθειά τους, καθώς και για τις διακρίσεις που έλαβαν!

 

 

Στιγμιότυπα από τη διάρκεια του πρωταθλήματος …

         

 

Η ώρα της απονομής …