“Καλωσορίσματα νέας σχολικής χρονιάς!”- Καλή κι ευλογημένη σχολική χρονιά!

4

“Καλωσορίσματα νέας σχολικής χρονιάς!” Τα τετράδια των μαθητών δωρεά από το σχολείο μας!

Καλή κι ευλογημένη σχολική χρονιά!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1320230829 083721

14 20230911 100353 20230911 100443 20230911 101417 20230911 102206 20230911 102209 20230911 102303 20230911 102419 20230911 102424