Δημοσιευμένο στην κατηγορία Erasmus

Επίσκεψη στην Πολωνία

Το πρόγραμμά μας ολοκληρώνεται με το ταξίδι των  μαθητών και των εκπαιδευτικών μας στην Πολωνία.

Το πρόγραμμα «Digital society »  ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2019. Οι μαθητές που το ξεκίνησαν και σχεδόν το ολοκλήρωσαν δεν κατάφεραν να επισκεφτούν την Πολωνία, λόγω της πανδημίας. Τώρα, είναι μαθητές γυμνασίου και τους ευχόμαστε να συνεχίσουν να εργάζονται με τον ίδιο ζήλο και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.

ce9aceb1cf84ceb1ceb3cf81ceb1cf86ceae 1

Δύο εκπαιδευτικοί, η Αθηνά Καζάνα και η Σταυρούλα Τσιαντούλα και έξι μαθητές μας ξεκίνησαν τον όμορφο ταξίδι τους για την Γκντύνια της Πολωνίας.

163990006236816399000623661639900062364

16399000623611639900062351

16399000623591639900062357