Δημοσιευμένο στην κατηγορία Erasmus

Poland’s blog

Το blog των εταίρων μας:

https://erasmussp6gdynia.wordpress.com/

Το blog των φίλων μας από την Πολωνία το βρίσκουμε στην πλευρική στήλη της ιστοσελίδας μας, κάνοντας κλικ πάνω στην φωτογραφία τους.