1-9-2018 Πράξη ΠΥΣΔΕ 23_31-8-2018.

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ(1) ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ(1) ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ(1) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ(1) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ _31-8-2018(2) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ _31-8-2018(1)