1-10-2019 Πράξη ΠΥΣΔΕ 30.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ 30_30-09-2019

19-9-2019 Πράξη ΠΥΣΔΕ 29.

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ 29_18-09-2019 ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ_1