06-05-2021 : Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2021-2022

Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2021-2022

19-4-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ78 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο γραφείο νομικής υποστήριξης της ΠΔΕ Κρήτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ

13-04-2021 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο.Τ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ο.Τ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 2020-2021_signed ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 2020-2021 02-02-21 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 2  

26-03-2021 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 2020

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Στα εκκαθαριστικά σημειώματα 2020 που στάλθηκαν σήμερα μέσω της εφαρμογής μισθοδοσίας ΔΙΑΣ του ΥΠΑΙΘ υπάρχουν λάθη στις εισφορές και στις καθαρές αποδοχές.      Ενημερώνουμε τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους ότι: Α. Η υπηρεσία δεν έχει καμία ευθύνη σχετικά με τη λανθασμένη αναγραφή των ποσών καθώς πρόκειται για αυτοματοποιημένη αποστολή μέσω της …

Συνέχεια του άρθρου ‘26-03-2021 : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 2020’ »

26-03-2021 : ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 9/4/2021. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 149641/Ε2/3-11-2020 (ΑΔΑ:9ΠΘΣ46ΜΤΛΗ-ΚΟΞ) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ