ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά από 1 έως και 15, θα προσκομιστούν με την ανάληψη υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση, η οποία θα γίνει με φυσική παρουσία, κατόπιν νέας ανακοίνωσης, η οποία θα υπάρξει στην ιστοσελίδα μας.

Σχετικά με τα δικαιολογητικά από 16 έως και 17δ, θα πρέπει να αποσταλούν με e-mail στη Διεύθυνσή μας από την Παρασκευή 12/08/2022 έως και την Πέμπτη 18/08/2022.

ΑΙΤΗΣΗ (για αναγνώριση προϋπηρεσίας και μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου)

Αίτηση Τοποθέτησης

Δικαιολογητικά για νεοδιόριστους 1

ΕΝΤΥΠΟ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ_ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ