Αρχική » Ανακοινώσεις » Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις » ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Eνιαίο πληροφοριακό σύστημα για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και την διαχείριση προσωπικού Πρ/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης στην Ελληνική επικράτεια.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ -Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

Χάρτης Περιοχών Α και Β Εύβοιας

Βρείτε τις σχολικές μονάδες Α και Β Εύβοιας της Δ.Δ.Ε. στο χάρτη

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΣΔ

Χωροταξική Κατανομή Γυμνασίων

Χωροταξική Κατανομή ΓΕΛ

Ιστορικό

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά από 1 έως και 15, θα προσκομιστούν με την ανάληψη υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση, η οποία θα γίνει με φυσική παρουσία, κατόπιν νέας ανακοίνωσης, η οποία θα υπάρξει στην ιστοσελίδα μας.

Σχετικά με τα δικαιολογητικά από 16 έως και 17δ, θα πρέπει να αποσταλούν με e-mail στη Διεύθυνσή μας από την Παρασκευή 12/08/2022 έως και την Πέμπτη 18/08/2022.

ΑΙΤΗΣΗ (για αναγνώριση προϋπηρεσίας και μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου)

Αίτηση Τοποθέτησης

Δικαιολογητικά για νεοδιόριστους 1

ΕΝΤΥΠΟ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ_ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ_ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ_ΔΗΛΩΣΗ

Μαθητές φωτογραφίζουν

Μαθητές φωτογραφίζουν

Φωτογραφική ομάδα του Γυμνασίου Κανήθου

Φωτόδεντρο: Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Ψηφιακού Περιεχομένου

Ψηφίδες: Ψηφιακοί πόροι για την ελληνική γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

ΑΙΣΩΠΟΣ-Ι.Ε.Π Εκπαιδευτικά Ψηφιακά Σενάρια

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση