19-9-2019 Πράξη ΠΥΣΔΕ 29.

ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ 29_18-09-2019 ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ_1

18-9-2019 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και στα Γ.Α.Κ. για το σχολικό έτος 2019-2020.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ε.Β.Ε.& Δ.Β._2019-20_signed ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Γ.Α.Κ 2019-2020_signed

16-9-2019 Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης και συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020.

142644Ε2_13-09-2019_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΑΝΕΞ-ΑΝΑΚΛ_6Ι7Ο4653ΠΣ-809

9-9-2019 Πράξη ΠΥΣΔΕ 27_Διαθέσεις, αποσπάσεις, τροποποιήσεις, ανακλήσεις και λοιπές ανακοινώσεις.

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ 27