Πρόσκληση για αίτηση απόσπασης-δήλωση τοποθέτησης EEΠ & ΕΒΠ

Πρόσκληση για αίτηση απόσπασης-δήλωση τοποθέτησης EEΠ & ΕΒΠ προκειμένου τα ενδιαφερόμενα μέλη Ε.Ε.Π. των εν λόγω κλάδων που έχουν αποσπασθεί ή επιθυμούν απόσπαση εντός της ίδιας περιοχής της οργανικής τους θέσης, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης/ τοποθέτησης, από σήμερα Πέμπτη 04/08/2022 έως και την Δευτέρα 08/08/2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Η κατάθεση της δήλωσης/προτίμησης καθώς και των υπολοίπων δικαιολογητικών (εντοπιότητα, συνυπηρέτηση, πιστοποιητικό ΚΕΠΑ αν υπάρχουν) θα κατατεθούν μόνο ηλεκτρονικά στο mail@stellad.pde.sch.gr

 

3950_Ίδρυση ΣΔΕΥ Στ. Ελλάδας ανακοιν με ΑΔΑ

ΑΙΤΗΣΗ__ΔΗΛΩΣΗ_ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ για απόσπαση

Πρόσκληση για αίτηση απόσπασης-δήλωση τοποθέτησης