22-05-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ( ΠΕ86) ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ Υ.ΠΑΙ.Θ.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη

19-05-2020 Ορισμός εδρών & εποπτών των επιτροπών Υγειονομικής εξέτασης υποψηφίων για τα τμήματα Τ.Ε.Φ.Α.Α. έτους 2020

Ορισμός εδρών και εποπτών των επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής

13-05-2020 Προκήρυξη για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΣΕΙ ΑΣΣΥ_2020_ΑΔΑ 6Δ0Ρ6-ΓΓΑ ΕΞΕ – 54285 – 2020 – Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών ακ

07-05-2020 Επιβεβαίωση των Αιτήσεων-Δηλώσεων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020 -Διαδικασία

ΕΞΕ – 52102 – 2020 – Διαδικασία επιβεβαίωσης των Αιτήσεων Δηλώσεων που υπεβλήθησαν για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έτους 2020

29-04-2020 Ενημέρωση λειτουργίας της ΔΔΕ με τα μέτρα προστασίας από την διασπορά του κορωνοϊού

Στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας για την διασπορά του κορωνοϊού , που ανακοινώθηκαν και που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών σας ενημερώνουμε ότι : Η εξυπηρέτηση του κοινού από την ΔΔΕ Ευβοίας θα γίνεται  μόνο τηλεφωνικά  με  e-mail με fax                Εάν είναι απαραίτητη η παρουσία του …

Συνέχεια του άρθρου ‘29-04-2020 Ενημέρωση λειτουργίας της ΔΔΕ με τα μέτρα προστασίας από την διασπορά του κορωνοϊού’ »

27-04-2020 ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2020

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 11/5/2020. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. 176269/Ε2/12-11-2019 εγκύκλιο, μέρος τρίτο, κεφάλαιο Β΄. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

24-04-2020 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2020 & ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

ΨΓΑΦ46ΜΤΛΗ-28Ψ_Υ.Α. ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2020945Μ46ΜΤΛΗ-ΣΝΧ_ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ 2020Ψ3ΙΚ46ΜΤΛΗ-92Ψ_ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 2020ΩΔΨΗ46ΜΤΛΗ-Κ2Ο_ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΑ 2020 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ