16-10-2017 Ανακοινοποίηση_Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες.

16-10-2017 Τροποποίηση τοποθετήσεων- διαθέσεων.

13-10-2017 Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες.

12-10-2017 Ανακοινοποίηση_Τοποθετήσεις- Διαθέσεις -Αποσπάσεις.

11-10-2017 Πράξη ΠΥΣΔΕ 22_10-10-2017.

11-10-2017 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη Μαθητεία- Β φάση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Β΄ ΦΑΣΗ ανακοιν ΑΔΑ

11-10-2017 Ενημέρωση σχετικά με την νέα αίτηση εγγραφής στην επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α_ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β_

10-10-2017 Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς: «Διαχείριση εφηβικών συμπεριφορών στο σχολικό πλαίσιο»

10-10-2017 Παράταση προθεσμίας αιτήσεων για τη Μαθητεία- Νέο χρονοδιάγραμμα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ_09_10_2017