17-07-2018 Πίνακας Κενών – Πλεονασμάτων & Χαρακτηρισμός Λειτουργικά Υπεραρίθμων.

Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ ΠΡΑΞΗ  18η  17-07-2018

 

17-7-2018 Παράταση υποβολής ενστάσεων για τις αποσπάσεις στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού.

Σε συνέχεια της ανάρτησης των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση απόσπασης για τις ελληνόγλωσσες μονάδες εξωτερικού, ως ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση  enstaseis-dipode@minedu.gov.gr, αντί της Δευτέρας 16 Ιουλίου και ώρα 24.00, ορίζεται η Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 και ώρα 24:00.

 

17-7-2018 «Προκήρυξη για την κάλυψη κενών θέσεων διδακτικού προσωπικού στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019».

(Ω7ΒΙ4653ΠΣ-ΟΑ0)Προκήρυξη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2018-2019

16-7-2018 Μηχανογραφικά Δελτία- Ανάκληση προτιμήσεων.

Δ.Τ. διαγραφη προτιμήσεων 2018-1

16-7-2018 Δ.Δ.Ε. Ευβοίας- Επικοινωνία.

Επικοινωνία

16-7-2018 Ανασυγκρότηση του ΠΥΣΔΕ Ευβοίας.

Ανασυγκρότηση ΠΥΣΔΕ Ευβοίας

16-7-2018 «Ανακοίνωση – Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το σχολικό έτος 2018-2019».

ΨΝ8Κ4653ΠΣ-ΑΚΒ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2018_2019

9-7-2018 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) σχολικού έτους 2018-2019.»

7ΔΤ74653ΠΣ-0Λ9

2-7-2018 Υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης, τροποποίησης αποσπάσεων και νέων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. για το διδακτικό έτος 2018-2019.

110303e2_02-07-2018_