22-9-2017 Τοποθετήσεις- Αποσπάσεις- Διαθέσεις.

22-9-2017 Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων Ν. Ευβοίας.

Προκήρυξη Σχολικών Δραστηριοτήτων 2017

21-9-2017 Πράξη 19/14-9-2017_Ανακοινοποίηση στο ορθό.

18-9-2017 Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτκού.

πράξη 69-15-09-2017 Τοποθέτηση αναπληρωτή εσπα

18-9-2017 Ανακοινοποίηση στο ορθό_ Διάθεση εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ευβοίας.

Ανακοινοποίηση 7179 Διαθέσεις εκπαιδευτικών

18-9-2017 Διάθεση εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ευβοίας.

7179 Διαθέσεις εκπαιδευτικών

15-9-2017 Ανακοινοποίηση στο ορθό_Τοποθετήσεις- Διαθέσεις- Αποσπάσεις.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν ή αποσπάστηκαν, σύμφωνα με τη 19/14-9-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Ευβοίας, να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα νέα τους σχολεία, τη Δευτέρα 18/9/2017.

15-9-2017 Τοποθετήσεις- Διαθέσεις- Αποσπάσεις.

14-9-2017 Πρόσκληση ΕΕΠ κλ. ΠΕ30 για πρόσληψη στην πράξη “Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων” (ΕΚΟ).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕ30 EKO