28-3-2017 Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών_2η Ανακοινοποίηση στο ορθό.

Πράξη 28_23-3-17_ 2η Ανακοινοποίηση

27-3-2017 Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών_ Ανακοινοποίηση στο ορθό.

Πραξη 28_23-3-17 Ανακοινοποίηση

27-3-2017 Απόδοση Μουσικών Ειδικεύσεων περιόδου Απριλίου-Μαϊου 2017.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΜΑΙΟΥ 2017 ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

27-3-2017 Πίνακες μορίων για Οριστική Τοποθέτηση & Βελτίωση.

 

23-3-2017 Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Πράξη 28_23-3-17

23-3-2017 Διαθέσεις σε λειτουργικά κενά_Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τον Στεργίου Στ.

ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ 09-03-2017.-ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

21-3-2017 Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής.

ΠΡΑΞΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 25_20-03-2017

17-03-2017 Επιμορφωτική Συνάντηση κατά της Σχολικής Βίας & του Εκφοβισμού, Χαλκίδα, 20/03/2017

Επιμορφωτική Συνάντηση κατά της Σχολικής Βίας & του Εκφοβισμού, Χαλκίδα, Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017, Συνεδριακό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Διοργάνωση: Π.Ο.Δ.Π.  Δ.Ε. Ν. Ευβοίας

Δείτε το πρόγραμμα της επιμορφωτικής συνάντησης

17-3-2017 Εκδήλωση με ομιλητή τον ομότιμο Καθηγητή Γλωσσολογίας Γ. Μπαμπινιώτη, με θέμα “Η δύναμη της ελληνικής γλώσσας”, Λαμία, 19-3-2017.

Δείτε την πρόσκληση της εκδήλωσης