22-05-2017 Σχετικά με τις άδειες άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

4309.19-05-2017 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

22-05-2017 Ορισμός επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

H με αριθμό πρωτ. Φ.350/40/83818/Ε3/19-5-2017 Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα “Ορισμός επιπλέον μελών στα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής ΠΥΣΠΕ & ΠΥΣΔΕ»:  Υ.Α. ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

 

16-5-2017 Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής Αγωγής_Δελτίο Τύπου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

15-5-2017 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ)_Πρόγραμμα & Εξεταστικά Κέντρα Μαϊου 2017.

11-5-2017 Συνέδριο Μουσειακής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Θήβα, 12-14 Μαϊου 2017.

9-5-2017 Μεταθέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2017.

09-05-2017 Γνωστοποίηση προκήρυξης οριζοντίων θέσεων ευθύνης των Υπουργείων.

Προκήρυξη Οριζόντιων Θέσεων

Εγκύκλιος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_signed

Γνωστοποίηση προκήρυξης οριζόντιων θέσεων ευθύνης των υπουργείων

09-05-2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ. ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΠΥΣΠΕ_ΠΥΣΔΕ 2017-2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2017-2018

2-5-2017 Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Πράξη 37_2-5-2017