14-08-2017 Πρόγραμμα Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

_Πρόγραμμα Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017

10-08-2017 Τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε κενή θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Δ.Δ.Ε. Εύβοιας

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΗΣ ΔΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

2-8-2017 Εγκύκλιος σχετικά με την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου 2017 υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 5%_2017

1-8-2017 Ευχές προς τους Διευθυντές & Διευθύντριες των σχολικών μονάδων & Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Ευβοίας.

Ευχές

1-8-2017 Τροποποίηση τοποθέτησης Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Ευβοίας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

28-07-2017 Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΕ ΕΥΒΟΙΑΣ

27-7-2017 Ανακοινοποίηση στο ορθό_ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ_ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 (5 ΣΔΕ) Ανακοινοποίηση

24-7-2017 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στη Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2017-2018.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

24-7-2017 Δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων υποψηφίων Διευθυντών/τριών.

ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ_ΤΡΙΩΝ

Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται στη Δ.Δ.Ε. Ευβοίας, αυτοπροσώπως ή με fax (2221075235) έως και την Τρίτη 25-7-2017.

(σε περίπτωση αποστολής της δήλωσης με fax, παρακαλούμε επιβεβαιώστε για την παραλαβή της στο τηλ. 2221085809)