21-11-2017 Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψηφίων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008.

ΣΥΜΠΛΗΡ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για ΔΙΟΡΙΣΜΟ-Β ΦΑΣΗ 7ΚΝΡ4653ΠΣ-ΤΔΜ

21-11-2017 Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.

Πράξη 104_21-11-17 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΠΕΤΗΣΗΣ -ΔΙΑΘΕΣΕΙΣΚΡΑΤΙΚΟΥ

20-11-2017 Παράταση υποβολής αιτήσεων μετάθεσης.

Παράταση υποβολής αιτήσεων μετάθεσης

20-11-2017 Πράξη ΠΥΣΔΕ 29_16-11-2017_Ανακοινοποίηση.

17-11-2017 Τοποθετήσεις αναπληρωτών ΠΔΕ.

103_17-11-2017 ΠΔΕ

17-11-2017 Πράξη ΠΥΣΔΕ 29_16-11-2017.

17-11-2017 Επαναπροκήρυξη για την πλήρωση θέσης Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων Ν.Ευβοίας

Επαναπροκήρυξη για την πλήρωση θέσης Υπευθύνου Σχολικών Δραστηριοτήτων Ν.Ευβοίας

17-11-2017 Αιτήσεις εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Σας ενημερώνουμε πως ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες έγκρισης των υποβληθέντων από τα ΚΣΕ προγραμμάτων και έχει ξεκινήσει η περίοδος υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν, από  τη Τετάρτη 15/11/2017 και μέχρι την Πέμπτη 23/11/2017, να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα της 2ης περιόδου επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. που πρόκειται να διεξαχθεί κατά το διάστημα Δεκεμβρίου 2017 – Μαρτίου 2018.

Σχετική ανακοίνωση αναρτήθηκε στην Πύλη Ενημέρωσης της Πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ (2014-2020).

Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη εδώ: http://e-pimorfosi.cti.gr και έχει τίτλο: Αιτήσεις εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε.

13-11-2017 Πράξη 99_15-11-2017.

πράξη 99_15-11-17-17 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΩΡΩΝ ΤΟΠΟΠΕΤΗΣΗΣ-ΔΙΑΘΕΣΗΣ