17-1-2019 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού Ευβοίας.

Προκήρυξη 1 θέσης Φυσικής Αγωγής fysiki_agogi_ ΕΞΕ – 5077 – 2019 – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΥΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (1) ΝΟΜΟΣ_4547 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

17-1-2019 Προκήρυξη πλήρωσης θέσης υπευθύνου ΕΚΦΕ Ευβοίας.

Πρόσκληση ΕΚΦΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΦΕΚ ΕΚΦΕ Δημοσίευση Υπουργικής Απόφασης και χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε. ΝΟΜΟΣ_4547 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΦΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

14-1-2019 Προκήρυξη υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

Προκήρυξη 1 θέσης Υπεύθυνου πληροφορικής και Ν. Τεχνολογιών Εύβοιας Ν.4547_2018 ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΦΕΚ 102_2018 ΥΠΠΕΘ – Υ.Α. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 31.12.2018 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΠΛΗΡ. ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛ. (14.01.2019) (2) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – Υπόδειγμα ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

27-12-2018 Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (Ανακοινοποίηση στο ορθό)

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΠΠ-1 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΠΠ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Επισημάνσεις