20-3-2019 Εγκύκλιος υποβολής αίτησης- δήλωσης υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2019.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΑΛ ΕΤΟΥΣ 2019 ΜΕ ΑΔΑ Η προθεσμία υποβολής αίτησης- δήλωσης είναι από την Τετάρτη 20 Μαρτίου μέχρι και την Παρσκευή 29 Μαρτίου 2019.

20-3-2019 Εγκύκλιος υποβολής αίτησης-δήλωσης υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ 2019.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΛ 2019 με ΑΔΑ_signed Προθεμία υποβολής αίτησης- δήλωσης από την Τετάρτη 20 Μαρτίου ως και την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019.