Η επιστήμη της Φαρμακολογίας

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

Η επιστήμη που μελετά τα φάρμακα και ό,τι έχει σχέση με αυτά και τις βιολογικές τους δράσεις (μηχανισμοί, χρήσεις, ανεπιθύμητες ενέργειες).

Πειραματική Φαρμακολογία

  • Εξετάζει τις ενέργειες των φαρμάκων σε in vitro και σε ex vivo πειράματα και σε διάφορα είδη ζώων.
  • Σκοπό έχει να καθορίσει τον τόπο και το μηχανισμό της ενέργειας των φαρμάκων, τις δράσεις των φαρμάκων, τις επιθυμητές δράσεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειές τους, τις τοξικές δράσεις και τις αλληλεπιδράσεις τους με άλλα φάρμακα.
  • Η πειραματική έρευνα για την αποτελεσματικότητα κάθε φαρμάκου μπορεί να διαρκέσει από 5 έως 10 έτη.

Κλινική Φαρμακολογία

  • Αξιολογεί τα αποτελέσματα της Πειραματικής Φαρμακολογίας.
  • Μελέτη του φαρμάκου σε περιορισμένο αριθμό ασθενών και σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων, σε περισσότερους ασθενείς.
  • Το στάδιο αυτό επίσης διαρκεί αρκετά έτη
  • Όταν το φάρμακο αποδειχθεί κατάλληλο, εγκρίνεται η άδεια κυκλοφορίας του από την αρμόδια αρχή.

Αφήστε μια απάντηση