Δεκ 11
12

Συμμετοχή του Γενικού Λυκείου Νιγρίτας στο Παγκόσμιο Πείραμα για το Νερό

Κάτω από (Γενικά) από στις 12-12-2011

Το έτος 2011 με πρωτοβουλία της Ένωσης για την Καθαρή και Εφαρμοσμένη Χημεία (IUPAC) και της UNESCO έχει ορισθεί ως το Διεθνές Έτος Χημείας (ΔΕΧ).

Στα πλαίσια του ΔΕΧ διεξάγεται σε όλο τον κόσμο, το Παγκόσμιο Πείραμα για το Νερό. Ο τελικός σκοπός είναι να χαρτογραφηθούν τα νερά του πλανήτη, ως προς την ποιότητα τους, μέσω της εισαγωγής των δεδομένων που θα συλλέξουν οι μαθητές, σε μια παγκόσμια βάση δεδομένων.

Το σχολείο μας συμμετέχει στο πείραμα αυτό, που περιλαμβάνει 4 επιμέρους πειράματα. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών θα σταλούν σε μία Παγκόσμια Βάση Δεδομένων μέχρι το τέλος του 2011.Αφήστε μια απάντηση