Η αλιεία στην πόλη μας

Στην περιοχή της πόλης μας που ονομάζεται από τους ντόπιους «Κάτω Μερά» η πλειοψηφία των κατοίκων ασχολείται με την αλιεία.

 

Μια επίσκεψη στο λιμάνι της πόλης μας μας έδωσε τη δυνατότητα να αποτυπώσουμε φωτογραφικά την δραστηριότητα αυτή που συνδέεται τόσο με την διατροφική παράδοση της πόλης μας.

από τη μαθήτρια Μαρία Σ.