Φύλλα Εργασίας

1) Δημιουργία κανονικού πολυγώνουΛήψη αρχείου

Link του έργου: https://scratch.mit.edu/projects/56070444/


2) Επίλυση δευτεροβάθμιας εξίσωσης αx2 + βx + γ = 0Λήψη αρχείου

Link του έργου: https://scratch.mit.edu/projects/263034604/


3) Εύρεση Μέγιστου Κοινού Διαιρέτη δύο θετικών ακέραιων αριθμώνΛήψη αρχείου

Link του έργου: https://scratch.mit.edu/projects/276346836/


4) Εύρεση Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλάσιου δύο θετικών ακέραιων αριθμώνΛήψη αρχείου

Link του έργου: https://scratch.mit.edu/projects/276346836/


5) Δημιουργία αριθμομηχανήςΛήψη αρχείου

Link του έργου: https://scratch.mit.edu/projects/287481562/


6) Δημιουργία του παιχνιδιού “Μάντεψε τον αριθμό”Λήψη αρχείου

Link του έργου: https://scratch.mit.edu/projects/288989638/