Αρχική

Το blog αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές όλων των βαθμίδων να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και δομές του προγραμματισμού, χρησιμοποιώντας το διασκεδαστικό περιβάλλον του Scratch.

Ο επισκέπτης του blog θα μπορέσει να βρει:

  1.  κουίζ
  2.  σενάρια εξοικείωσης
  3.  προγραμματιστικές δομές
  4.  φύλλα εργασίας
  5.  ολοκληρωμένα projects
  6.  γνωστούς αλγόριθμους σε βασικές δομές δεδομένων

 

Σημείωση: Αν στη σελίδα “Ολοκληρωμένα Projects” αντιμετωπίσετε πρόβλημα φόρτωσης, μπορείτε να μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα του έργου, ακολουθώντας το link που εμφανίζεται κάτω από την προβολή του.