Αρχεία για Οκτώβριος 22, 2010

Η ζωή και το έργο του Εμμανουήλ Ροΐδη

Στην ιστοσελίδα του Ν.Σαραντάκου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Εμμανουήλ Ροΐδη.

Εμμανουήλ Ροΐδης, «η πιο τραγική μορφή του νεότερου ελληνικού πολιτισμού»

Στο χρονογράφημά του «Ο ευφυής και οι ξύπνιοι» ο Νίκος Δήμου μιλά για τον Εμμανουήλ Ροΐδη με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Ο ΕΥΦΥΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΞΥΠΝΙΟΙ Δεν ξέρω γιατί κάθε φορά που σκέπτομαι τον Εμμανουήλ Ροΐδη τον βλέπω σαν την πιο τραγική μορφή του νεότερου ελληνικού πολιτισμού. Τραγικός ο Ροΐδης; Πιο τραγικός από τον […]

Εμμανουήλ Ροΐδης, Μονόλογος ευαισθήτου

Μεγάλη δυστυχία εἶναι νὰ ἔχει κανεὶς πολὺ καλὴν καρδίαν. Τὸ ἠξεύρω ἐκ πείρας, διότι μ᾿ ἔκαμεν ὁ Θεὸς πάρα πολὺ εὐαίσθητον. Δὲν ἠμπορῶ νὰ δῶ ἄνθρωπον νὰ πάσχῃ καὶ νὰ κλαίει, χωρὶς νὰ γίνουν τὰ νεῦρα μου ἄνω κάτω, οὔτε νὰ ἐννοήσω πὼς κατορθώνουν ἄλλοι νὰ παρευρίσκωνται εἰς λυπηρὰ θεάματα. Ἂν τύχη ν᾿ ἀποθάνη γνώριμός […]