Άρθρα με ετικέτα CmapTools

Η σουίτα λογισμικού CmapTools είναι ένα περιβάλλον που επιτρέπει και ενθαρρύνει την συνεργασία και  συμμετοχή στην κατασκευή και διαχείριση των Μοντέλων Γνώσης (Knowledge Models) που βασίζονται στους εννοιολογικούς χάρτες (Cmap). Home

Η τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης (ΕΓΧ) χρησιμοποιείται στη σχεδίαση, στη διδασκαλία και στην αξιολόγηση ενός μαθήματος. Πρόκειται για μία τεχνική διδασκαλίας που εμπλέκει ενεργά τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ΕΓΧ ξεκίνησε να γίνεται αρχικά με χαρτί – μολύβι ή με τα γνωστά κίτρινα χαρτάκια (post-it) πάνω σε λευκή επιφάνεια. Με την ανάπτυξη όμως λογισμικών […]