Άρθρα: Απρίλιος, 2008

Σχολιασμός 14ης συνεδρίας

από το 4o Συνέδριο Διδακτικής της Πληροφορικής

Στην 14η παράλληλη συνεδρία με γενικό τίτλο «Εναλλακτικές Διδακτικές Προσεγγίσεις» παρουσιάστηκαν πέντε συνολικά εργασίες ενεργών εκπαιδευτικών και νέων ερευνητών τις οποίες παρουσιάζουμε με κριτική και σχόλια.

*
Αξιοποιώντας την εκπαιδευτική τηλεόραση στην διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο: Μία διδακτική πρόταση με αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες υποτιτλισμού ταινιών

Σ. Παπαδάκης και Σ. Παπαδημητρίου

Οι εκπαιδευτικές ταινίες είναι ένα εργαλείο που έχει χρησιμοποιηθεί για πολλά χρόνια στην υποστήριξη της μάθησης, αφού δίνει στο μαθητή ταυτόχρονα ποικίλα μέσα ενεργοποίησης. Η εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας και η μείωση του κόστους παραγωγής και διανομής των ταινιών της εκπαιδευτικής τηλεόρασης (ΕΤ) δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί το υλικό αυτό στην τάξη συμβάλλοντας στην προώθηση της κριτικής σκέψης και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Εναλλακτικά η εργασία προτείνει τη μεγαλύτερη εμπλοκή του μαθητή πριν και μετά την εκπομπή και πέρα από την απλή θέαση. Η ανάπτυξη της υπηρεσίας προβολής ταινιών κατ? απαίτηση του ΠΣΔ προσφέρει τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης μαθησιακών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα προτείνεται η εμπλοκή των μαθητών στη διαχείριση του υλικού μίας ταινίας με την προσθήκη ή επεξεργασία υποτίτλων και βάσει προτεινόμενου ειδικού λογισμικού. Ο μαθητής αισθάνεται με τον τρόπο αυτό ότι επιλύει ένα πρόβλημα του πραγματικού κόσμου. Επεξεργάζεται βασικές έννοιες από το αντικείμενο που μελετά και επειδή προκαλείται το ενδιαφέρον του από το αποτέλεσμα της προσπάθειας, χρησιμοποιεί την εμπειρία του για να βελτιώσει το αρχικό αποτέλεσμα. Η πρόταση αναπτύσσεται σε καλά σχεδιασμένα στάδια όπου οι μαθητές εργάζονται σε μικρές ομάδες αφού ήδη έχουν εξοικειωθεί με το λογισμικό. Με αυτόν τον τρόπο υλοποιούνται δραστηριότητες ενταγμένες σε διαδικασίες επίλυσης προβλήματος, είναι πρωτότυπες και δίνουν κίνητρα στους μαθητές.