Άρθρα: Μάρτιος, 2008

Πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρώντο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διδακτικής της Πληροφορικής  από 28-30 Μαρτίου 2008, με απώτερο σκοπό τη συνεισφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη των πολιτικών που θα υποστηρίζουν  την ουσιαστική ένταξη της Πληροφορικής και των τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Η διεξαγωγή  ενός επιστημονικού συνεδρίου με αντικείμενο τη «Διδακτική της Πληροφορικής» συμβάλλει στην προβληματική διερεύνησης συγκεκριμένων […]