Άρθρα: Φεβρουάριος, 2011

Η σουίτα λογισμικού CmapTools είναι ένα περιβάλλον που επιτρέπει και ενθαρρύνει την συνεργασία και  συμμετοχή στην κατασκευή και διαχείριση των Μοντέλων Γνώσης (Knowledge Models) που βασίζονται στους εννοιολογικούς χάρτες (Cmap). Home

Φεβ 11
27

Το λογισμικό eXe είναι μια εφαρμογή ανοικτού κώδικα ελεύθερου λογισμικού που ανήκει στην κατηγορία των γνωστικών εργαλείων και προσφέρεται για την σχεδίαση και ανάπτυξη προτυποποιημένου εκπαιδευτικού υλικού για το Διαδίκτυο, χωρίς να απαιτείται η γνώση HTML και XML