Άρθρα: Ιούλιος, 2018

Πατήστε εδώ.

Κατά τις σχολικές χρονιές 2016-2017 και 2017-2018 υλοποιήθηκαν οι παρακάτω επιμορφωτικές δράσεις: Επιμορφωτικά σεμινάρια Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Η εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων και ο ρόλος τους στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και σχολείων». Άρτα, 19 Ιουνίου 2018. Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Γνωστικοί παράγοντες και προϋποθέσεις της αναγνωστικής λειτουργίας. Δυσκολίες και προβληματισμοί». Άρτα 29 […]