Αρχείο ημέρας 2 Μαρτίου 2021

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η γλώσσα είναι ένας κώδικας επικοινωνίας των ανθρώπων, όπου οι άνθρωποι δέχονται και στέλνουν μηνύματα, δημιουργώντας έτσι μία μορφή επικοινωνίας. Ακόμα, η γλώσσα είναι ένα κοινωνικό προιόν, δηλαδή δημιούργημα των ανθρώπων και γεννήθηκε από την ανάγκη των ανθρώπων για συνεννόηση, κατανόηση και συνεργασία. Τέλος, η γλώσσα δεν είναι μόνο ένα εργαλείο επικοινωνίας αλλά και ένα μέσο έκφρασης απόψεων, συναισθημάτων, αποριών κ.ά.