Εκπαιδευτικοί

Στο 9ο νηπιαγωγείο Θήβας διδάσκουν για το σχολικό έτος 2021-22 οι εκπαιδευτικοί:

Καλογερίδου Πρεσβεία

Μαυρομάτη Καλλιόπη

Μακρή Ελένη

Καλαντζή Κωνσταντίνα