Προσβασιμότητα σχολείου

Οι υποδομές του σχολείου μας είναι κατάλληλες για μαθητές , εκπαιδευτικούς και γονείς/κηδεμόνες με αναπηρία .