Άρθρα για 13, Απρίλιος 2013

«Επιμορφωτική ημερίδα: ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ-ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ.    Η Δημιουργία σχολικής εφημερίδας: Από την δημοσιογραφική έρευνα στην γραφιστική αποτύπωση» Η Δ/νση Α/θμιας  Εκπ/σης Α’ Αθήνας, Γραφείο Πολιτιστικών θεμάτων,  διοργάνωσε  ημερίδα και εργαστήριο  για 70  εκπαιδευτικούς της Δ/νσης Α/θμιας  Εκπ/σης Α’ Αθήνας  με τίτλο:  «ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ-ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ. Η Δημιουργία σχολικής εφημερίδας: Από την δημοσιογραφική έρευνα στην γραφιστική αποτύπωση» Η ημερίδα  θα… (συνέχεια…)