Άρθρα για 20, Φεβρουάριος 2013

Η δυσλεξία είναι ένας τύπος μαθησιακών δυσκολίων. Οι μαθητές με δυσλεξία αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα με την ανάγνωση, την ορθογραφία και τη στίξη. Στο λατινικό αλφάβητο υπάρχουν 26 γράμματα, από τα οποία πολλά μοιάζουν μεταξύ τους, όπως π.χ. v,w / i,j / m,n,u / b,q,p,d. Το Πανεπιστήμιο Twente της Ολλανδίας έκανε μια έρευνα για το πώς θα… (συνέχεια…)

Ένα μικρό χωριό στα ανατολικά της Κρήτης , η Σίτανος αποκαλύπτει στην πράξη την εικόνα ενός κρητικού χωριού που «αναπτύχθηκε» μέσα από τις επενδύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.  Με ταχύτητα φωτός ντύθηκε στα φωτοβολταικά  χωρίς οι κάτοικοι να γνωρίζουν  κάτι και  σήμερα κάποιοι να καμώνονται για επίτευγμα ανάπτυξης . Έτσι η Σίτανος, άλλοτε ιστορικό χωριό στο… (συνέχεια…)