Άρθρα για 26, Ιανουάριος 2013

Οι καλλιτέχνεςMark Grieve καιIlana Spector συνέλεξαν κατεστραμμένα ποδήλατα από χώρους υγειονομικής ταφής και δημιούργησαν αυτή την τεράστια πύλη από ποδήλατα. Η αψίδα διαθέτει 300 ποδήλατα και βρίσκεται στην Καλιφόρνια.  Η συνέχεια εδώ