Φτιάχνουμε το δέντρο της ζωής όπως ο Κλιμτ!!!!

Το δέντρο της ζωής είναι ένα από τα σπουδαιότερα σύμβολα στην παγκόσμια εικονογραφία ενώ συχνά απαντάται στη μυθολογία, την επιστήμη αλλά και τη φιλοσοφία. Αντιπροσωπεύει την παγκόσμια ενότητα και την αλληλεξάρτηση όλων των έμβιων όντων ενώ παράλληλα είναι συνδεδεμένο και με τις έννοιες της σοφίας, της δύναμης, της ανάπτυξης και της αφθονίας.