Αγιασμός

                            Σχολικό Έτος 2020 – 2021

Σας ενημερώνουμε ότι ο Αγιασμός θα γίνει την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 11:30 χωρίς την παρουσία γονέων.

Η προσέλευση των παιδιών θα γίνει στις 8:15 προκειμένου να μπουν στις τάξεις τους.

Στην αυλή του σχολείου θα υπάρχουν αναρτημένες οι καταστάσεις με τα ονόματα των παιδιών και των τμημάτων τους. Καλό είναι να ξέρετε το τμήμα που ανήκει το παιδί σας (π.χ. ΤΜΗΜΑ 1) για να μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα την διαδικασία της αποχώρησης.

Οι γονείς αφού παραδώσετε τα παιδιά στις εκπαιδευτικούς , θα αποχωρήσετε .

                                                            Οι μαθητές θα σχολάσουν στις 12:οο, με το πέρας του αγιασμού.

Σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να τηρούνται οι αποστάσεις.

Οι μαθητές κατά την είσοδο τους στο νηπιαγωγείο  θα πρέπει να φοράνε μάσκα.

             ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Οι εκπαιδευτικοί του 8ου Νηπιαγωγείου Κορυδαλλού