Φωνήματα στο νηπιαγωγείο

Στο Youtube μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικά βίντεο για την διδασκαλία φωνημάτων :

Ενδεικτικά, δείτε ένα βίντεο για το Αα:

Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην ανάλογη διεύθυνση.