28η Οκτωβρίου 1940

Οι εργασίες των τμημάτων μας για την φετινή εθνική επέτειο.