«Μάζεψε τα μήλα»

Η δραστηριότητα που σχεδιάσαμε στα πλαίσια του Europe CodeWeek 2019 πραγματοποιήθηκε εχθές, στις 12/11/2019.
Οργανώσαμε μια δραστηριότητα προγραμματισμού με τη φυσική παρουσία των παιδιών, καθώς διανύουμε τους πρώτους μήνες της σχολικής χρονιάς και τα παιδιά δεν έχουν εξοικειωθεί αρκετά με τη χρήση του beebot.

Σας παρουσιάζουμε φωτογραφικό υλικό από την δραστηριότητα και μια σύντομη περιγραφή της.

Δημιουργήσαμε το σκηνικό μας, τοποθετήσαμε τα μήλα σε δύο τετράγωνα και βάλαμε τέσσερα εμπόδια (δέντρα) σε διαφορετικά τετράγωνα.

Σχηματίσαμε τρεις ομάδες. Η κάθε μία καλούνταν να σχεδιάσει τον προγραμματισμό της διαδρομής έως τα μήλα, αποφεύγοντας τα εμπόδια (δέντρα).

Στη συνέχεια, ένα παιδί από κάθε ομάδα αναλάμβανε να εκτελέσει τη διαδρομή και ένα άλλο να δίνει τις οδηγίες με τις κατευθύνσεις που έπρεπε να ακολουθήσουν.

Τέλος, κάθε ομάδα έγραψε το χρώμα που την αντιπροσώπευε στον πίνακα που ετοιμάσαμε και σημείωνε κάτω αντίστοιχα την πρόοδό της με την περισυλλογή των μήλων.
—-
Τα παιδιά δεν συνάντησαν ιδιαίτερες δυσκολίες στην υλοποίηση της δραστηριότητας, διότι δουλεύαμε αρκετές μέρες πριν τέτοιου είδους προγραμματισμούς διαδρομών και είχαν εξοικειωθεί αρκετά.