Η ατμόσφαιρα της γης

Με την έναρξη του καινοτόμου Περιβαλλοντικού Προγράμματος με τίτλο «Σώστε τον κόσμο», ξεκινήσαμε από την ατμόσφαιρα της γης. Είδαμε τα στρώματα από τα οποία αποτελείται και εξηγήσαμε την χρησιμότητά της για τη γη.

Πίνακας ατμοσφαιρικά στρώματα της γης 
Τα ατμοσφαιρικά στρώματα της γης

Ζωγραφίζω τα ατμοσφαιρικά στρώματα