Μάγισσες

Πού είναι η μάγισσα
απ’ το παραμύθι;
Στο τζάμι μας κόλλησε
τη σουβλερή της μύτη.

Καπέλο μου φάνηκε
πως κρύφτηκε εδώ.
Ήταν ιδέα μου
ή αληθινό;

Που είναι η μάγισσα;
Εκεί στη γωνία
ραβδί κουνήθηκε
όλο κακία.

Τα δύο παπούτσια της
μαύρα θαρρώ
στην πόρτα ακούμπησε
για να τα βρω.

Ξόρκι μουρμούρισε
με μαύρο καπνό
Και ύστερα χάθηκε
στον ουρανό.

Μαρία Σωζούλη
Νηπιαγωγός

«Μπούλες και Γενίτσαροι» της Νάουσας

Ταξίδι στην Νάουσα για να γνωρίσουμε τις Μπούλες και τους Γενίτσαρους! Χορεύουν και τραγουδούν με τον ζουρνά ντυμένοι με τις απαραίτητες ενδυμασίες!!
Γενίτσαρος

Μπούλα