Ιδέες για παιχνίδια με τον τροχό

  1. Ο τροχός αναζήτησης: Γυρίζω τον τροχό και βρίσκω το αντικέιμενο που έτυχε μέσα στο σπίτι μου. Πατήστε εδώ για να δείτε τον τροχό: https://wheelofnames.com/u8v-8nh
  2. Ο τροχός της μίμησης: Γυρίζω τον τρόχο και αναπαριστώ το ζώο που έτυχε. Πατήστε εδώ: https://wheelofnames.com/bj5-dng
  3. Ο τροχός του σώματος: Γυρίζω τον τροχό και γράφω το πρώτο γράμμα της λέξης (για περισσότερο προχωρημένο επίπεδο). Πιάνω το μέρος του σώματος που έτυχε. Πατήστε εδώ για να δείτε τον τροχό: https://wheelofnames.com/2d7-3tv
Καλή διασκέδαση!!!