Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020

Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 58167/Δ2/13-04-2018 Υ.Α, «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων»     (Β’ 1371), Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β΄1574 / 08-05-2018, σας ενημερώνουμε ότι στην Α’ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων,εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α’ τάξη των Μουσικών Γυμνασίων.

Για την εισαγωγή μαθητών στα

 » Διαβάστε όλο το άρθρο