Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 79ου Σχολείου Θεσσαλονίκης

Ο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας» του 79ου Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2021-2022 βρίσκεται εδώ.