Εγγραφές μαθητών/τριών στην Α΄ Τάξη (σχολ. έτος 2021-22)

Σας ενημερώνουμε ότι από 1 έως και 19 Μαρτίου 2021 θα γίνονται οι εγγραφές των μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2021-22 (έτος γέννησης 2015) και ώρες 09.00 – 12.00.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

  • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (το έντυπο θα δοθεί από το σχολείο, μπορείτε να το βρείτε κι εδώ). Δεν απαιτείται η προσκόμιση Πιστοποιητικού Γεννήσεως, αναζητείται αυτεπάγγελτα από τη σχολική μονάδα.
  • Βιβλιάριο Εμβολίων του/της μαθητή/τριας, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
  • Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή/τριας, ΑΔΥΜ (το έντυπο θα δοθεί από το σχολείο, μπορείτε να το βρείτε κι εδώ).
  • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας (εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης ή απόδειξη ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή άλλου παρόχου τηλεφωνίας ή ΕΥΑΘ ή Φυσικού Αερίου ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας κλπ., στο όνομα του ενός από τους δύο γονείς).
  • Πιστοποιητικό φοίτησης Νηπιαγωγείου, το οποίο θα διαβιβαστεί υπηρεσιακά από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής. Μέχρι την έκδοση του, 15/06/2021, θα προσκομιστεί από τους γονείς «Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου» (την οποία θα πάρουν από το νηπιαγωγείο), για να ολοκληρωθεί η εγγραφή.
  • Αίτηση – Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα για εγγραφή στο «Ολοήμερο Πρόγραμμα», εφόσον το επιθυμούν (το έντυπο θα δοθεί από το σχολείο, μπορείτε να το βρείτε κι εδώ).

Δεν εγγράφονται παιδιά που διαμένουν εκτός των ορίων της  περιφέρειας του σχολείου

Τα όρια της Σχολικής Περιφέρειας του 79ου Δημοτικού Σχολείου μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Από τη Δ/νση του σχολείου