Επαναλειτουργία Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων

Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες,

Καλή χρονιά με υγεία, δύναμη, υπομονή κι αισιοδοξία!

Όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, ξεκινά η επαναλειτουργία των Δημοτικών Σχολείων και των Νηπιαγωγείων.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στις σχολικές μονάδες, κρίνεται αναγκαία η απαρέγκλιτη τήρηση όλων των κανόνων και γενικών μέτρων προστασίας του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ., όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας, η τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των προσώπων, ήτοι μεταξύ των μαθητών, εκπαιδευτικών, λοιπού προσωπικού και επισκεπτών, η σχολαστική εφαρμογή της υγιεινής των χεριών καθώς και η εφαρμογή των γενικών κανόνων καθαριότητας.

Ώρα προσέλευσης: 8.05 – 8.15

Τα παιδιά παραδίδονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς στις δύο (2) πόρτες εισόδου (εξόδου) και οι γονείς αποχωρούν αμέσως. Απαγορεύεται η είσοδος στον αύλειο χώρο του σχολείου των συνοδών των μαθητών/τριών, εκτός από τους ίδιους τους μαθητές/τριες και τους εκπαιδευτικούς. Η καθιερωμένη πρωινή συνάθροιση δεν θα πραγματοποιείται. Οι μαθητές/τριες θα ανεβαίνουν αμέσως στις αίθουσες (χρησιμοποιώντας την είσοδο και τη σκάλα που χρησιμοποιεί το τμήμα τους και στα διαλείμματα), όπου θα τους υποδέχονται οι δάσκαλοι και οι δασκάλες τους. Η πρωινή προσευχή θα γίνεται στην τάξη.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα τηρηθεί κανονικά, όπως ακριβώς εφαρμόζονταν και πριν από τη διακοπή των μαθημάτων. Οι τάξεις χωρισμένες σε δύο (2) ομάδες θα βγαίνουν σε διαφορετικές ώρες για τα διαλείμματά τους στην αυλή προς αποφυγή συγχρωτισμού, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένη σκάλα και έξοδο (είσοδο).

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών θα ξεκινά από τις 13.10-13.15.

Τα τμήματα θα βγαίνουν με σειρά, ξεκινώντας από τις Α΄ και Β΄ τάξεις, τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις και την απαραίτητη τάξη, μετά την παραλαβή των γευμάτων.

Κατά το σχόλασμα οι γονείς/κηδεμόνες θα παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από τις δύο (2) εξόδους (Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις από τον πεζόδρομο της οδού Οινόης και Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ από την κεντρική έξοδο της οδού Θ. Γαζή). Η αποχώρηση θα είναι άμεση, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος του συνωστισμού.

Η πρωινή ζώνη και το ολοήμερο πρόγραμμα θα λειτουργήσουν κανονικά.

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή/τριας, τα καθήκοντα θα αποστέλλονται με e-mail (ή με άλλο τρόπο, π.χ. ανάρτηση στον «ΤΟΙΧΟ» της ψηφιακής τους τάξης, e-me), έπειτα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του τμήματος κι όχι μέσω της διεύθυνσης του σχολείου.

Απαγορεύεται η είσοδος στο σχολικό κτήριο σε οποιονδήποτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Για οποιοδήποτε θέμα προκύψει και κριθεί απαραίτητη η παρουσία και η είσοδος γονέα/κηδεμόνα, θα προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία με τη διεύθυνση του σχολείου.

Στόχος όλων μας και βασική μας προτεραιότητα είναι να διασφαλιστεί η ομαλή επανέναρξη της λειτουργίας της σχολικής μονάδας σε κάθε επίπεδο, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, πρώτα απ΄ όλα, για την προστασία της υγείας των μαθητών/τριών αλλά και ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Από τη διεύθυνση του Σχολείου